ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ТЕХНОГЕНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ЖЕЛЕЗАРА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА БР.22016

21.03.2016 15:52:21


Јавен повик >>>