ЈАВЕН ПОВИК за издавање на Потврда за одмор на работници со ниски приходи во вредност од 15.000,00 денари

02.04.2018 10:01:10


Јавен повик >>>
Барање за добивање на потврда за одмор на работници со ниски приходи >>>
Изјава за користење на одмор >>>
Изјава заверена на нотар >>>