ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на претпријатија за сертифицирање на ХАЛАЛ систем

27.07.2018 14:51:56

Јавен повик >>>
Изјава-Државна помош >>>
Барање за субвенционирање на претпријатија за сертифицирање на Халал систем >>>