Договори

18.12.2018 12:13:07
 
 
 

ОБЈАВА ЗА СТАПУВАЊЕ ВО СИЛА НА ИЗМЕНУВАЊАТА НА ПРОТОКОЛОТ 2 КОН ДОГОВОРОТ ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА, ИЗМЕНЕТ СО ОДЛУКАТА БРОЈ 1/2018 НА МЕШОВИТИОТ КОМИТЕТ ВОСПОСТАВЕН СО ДОГОВОРОТ ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ИЗМЕНУВАЊАТА НА ПРОТОКОЛОТ 2 КОН ДОГОВОРОТ ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА, ИЗМЕНЕТ СО ОДЛУКАТА БРОЈ 1/2018 НА МЕШОВИТИОТ КОМИТЕТ ВОСПОСТАВЕН СО ДОГОВОРОТ ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

AGREEMENT ON FREE TRADE BETWEEN THE REPUBLIC OF TURKEY AND THE REPUBLIC OF MACEDONIA