Јавен повик за кофинансирање на проекти за развој и поддршка на МСП и промоција на претприемништвото во Република Македонија

07.02.2019 09:57:38


ЈАВЕН ПОВИК >>>
Насоки за пријавување и критериуми за евалуација
ОБРАЗЕЦ „ БАРАЊЕ – КП МСП 2019 “
ОБРАЗЕЦ „ ПРОЕКТ– КП МСП 2019“
Образец „ИЗЈАВА-КП МСП 2019“