ЈАВЕН ПОВИК за поддршка и развој на кластерското здружување во Република Македонија за 2019 година

08.02.2019 15:10:29


ЈАВЕН ПОВИК >>>
Барање за поддршка >>>
Барање за финансирање >>>
ИЗЈАВА ОД БАРАТЕЛОТ ЗА ДОДЕЛЕНА ДРЖАВНА ПОМОШ