Државен секретар

Зоран Павловски

 

Лични податоци

Адреса: ул: Октомвриска револуција бр. 28/3-8                                      

E-mail: zorаn.pavlovski@economy.gov.mk

Дата на раѓање: 26.05.1959-Куманово

 

Образование

Институција: Гимназија " Гоце Делчев " Куманово

Диломиран економист

Факултет за туризам и угостителствo –Универзитет-„ Климент Охридски„

 

Професионално искуство

1998 – Вработен во А.Д.Бисерка” (дејност: угостителство и туризам)

1989 – Технички раководител во А.Д.Бисеркa

2001 – Советник за економски прашања во кабинет нa Градоначалник

2005 – Раководител на сектор за буџет, финансии, администрирање на приходи, локален економски развој, стратешко планирање

2010 – Раководител на сектор за администрирање на приходи, ЛЕР, стратешко планирање, јавни набавки и ИТ

2015 – Раководител на сектор за администрирање на приходи, ЛЕР и стратешко планирање

2007 – 2015 – Командант на штаб за заштита  и спасување во Општина Куманово 

____________________________________________________________________________

Сертификати

- Алтернативни форми на туризам – 1999 Охрид(Дирекција за туризам)

- Program for local economic development LGRP – USAID – 2002/2003г

- Municipalities and enviroumental protection … 2002-(Hungary)-Szeged

- Низ обука и учење до локално вработување ЛЕНЕТ-ЕДУКОН-Скопје 2003

- Tourism management – Holand/2005

- Training of trainers on local economic promotion – Бон,Гота,Дрезден/2003  (Inwent)

- Изработка на бизнис план-Vng International/2003(Holandija)

- Generic TOT-Vng-International/2004

- How to develop successful business plan/2004-USAID

- Course on sustainable development- good governance REC-Budapest – 2009-Budva

- Стратешка навигација- LOPAD II Vng international

-Training-of –trainers Program in Training Skills MDW and World Learning (USAID)

 

Конференции и студиски патувања

-микро регион (ГПКТ) Гнилане,Прешево,Куманово,Трговиште  -EWI    -2003

-Коридор   (AMBO) –Драч-Албанија                                                            2003

-Бањја Лука (Босна и Херцеговина)- УНДП                                                 2004

-Local Economic Development-Hungary-UNDP                                           2004

-Бизнис форум -  Рогла (Словенија) Министерство за Економија           2005

-BID-zone (Крушевац,Ниш,Вањево)MDW-USAID                                       2005

-Preparation for EU accession –the local dimension-EPI Banky-Sofija         2006

-Бизнис Форум –Микро регион (ГПКТ)  Куманово                                      2006

-Traveling workshop-Чифлик –Бугарија UNDP                                             2006

-Рурален развој –EWI-Razvojna agencija Celje (Slovenija)                          2007

-Конференција во Сарајево- CRS- Приштина                                             2008

-Рурален Развој-Hungary-MAASAP                                                               2009 

-Бугарско –Македонски Форум –Банско                                                       2010

-Во срце на Словенија-СИПР- Razvojna agencija Litija  (Словенија)          2012

Cross-border cooperation- Kjustendil,Blagoevgrad

-Urban-partnership program –Socially inclusive Cities –World Bank –Zagreb   2017

 

Публикации-Брошури

-Case study –Економска зона –Бедиње (Бивша Касарна)- VNG international

-Kумановска бања и термоминерални извори во кумановско- рецензент

-Топ -101 –компанија

-Хотели,Ресторани.Кафетерии во Општина Куманово

-Vizit Kumanovo 

 

 

Нето плата 61.104 денари

Анкетен лист >>>