Заменик министер

Христијан Делев

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

јануари 2013

  • -          Заменик министер за економија при Влада на Република Македонија

август 2008 - август 2009

  • -          Заменик министер за земјоделство, шумарство  и водостопанство при Влада на Република Македонија
  •         март 2008 -  август 2008
  •             Државен секретар при МЗШВ Влада на Република Македонија