ИЗВЕСТУВАЊЕ за полагање на стручен испит за енергетски контролор во јунска испитна сесија во 2016 година

04.05.2016 10:52:15


ИЗВЕСТУВАЊЕ >>>
БАРАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ КОНТРОЛОР
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА