ЈАВЕН ПОВИК Субвенции за туристички цели на селски домаќинства

20.03.2017 10:32:27


ЈАВЕН ПОВИК >>>
БАРАЊЕ ЗА СУБВЕНЦИИ ЗА РАЗНИ ТУРИСТИЧКИ ЦЕЛИ НА СЕЛСКИ ДОМАЌИНСТВА