ЈАВЕН ПОВИК за пријавување на интерес на угостителските објекти за сместување во туристичките центри во Република Македонија за организиран одмор на работници со ниски приходи

04.09.2017 13:48:21


ЈАВЕН ПОВИК >>>
БАРАЊЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ОДМОР НА РАБОТНИЦИ СО НИСКИ ПРИХОДИ