Соопштение во врска со јавното извлекување за Јавниот оглас за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинствата за 2017 година

18.09.2017 11:17:19


СООПШТЕНИЕ >>>