Правилник за технички барања за системите, составните делови, самостојните технички единици, опремата, димензиите и вкупните маси и осното оптоварување на возилата („Службен весник на РМ“ бр.21/10)

17.11.2017 19:21:21


ПРАВИЛНИК >>>