Дополнета листа на баратели кои го остварија правото на надомест на дел од средствата за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци во домаќинствата за 2017 година согласно измена и дополнување н

23.11.2017 13:11:14


ЛИСТА >>>