Евтината тарифа останува за граѓаните

14.12.2017 15:13:47

Скопје, 14.12.2017

Во врска со информациите дека со предлог законот за енергетика евтината тарифа за граѓаните ќе биде укината, Министерството за економија како предлагач на законот ја информира јавноста дека со новото законско решение нема да се укине евтината тарифа, туку таа е гарантирана како минимум услов во процесот на либерализација на пазарот на електрична енергија, a формата ќе зависи од понудата на снабдувачот кој граѓаните ќе го изберат на слободниот пазар.

Имено, со либерализацијата на пазарот се зголемува конкурентноста и квалитетот на услугите, а европската пракса покажа дека кога има конкуренција на пазарот се нудат и дополнителни поволности за граѓаните од страна на снабдувачите.

За крајна заштита на граѓаните со новиот предлог закон за енергетика ќе биде воведен и т.н. универзален снабдувач, кој ќе треба по најниски цени да обезбеди квалитетна услуга на корисниците, вклучувајќи ја и евтината тарифа.

Новиот предлог закон за енергетика нуди европски решенија во интерес на граѓаните, со цел сигурно, безбедно и квалитетно снабдување со енергија. Со него домашното законодавство во целост се усогласува со ЕУ законодавството во енергетскиот сектор - Третиот пакет на енергетски мерки, согласно обврските и правилата преземени по договорот со Енергетската заедница.