ЈАВЕН ПОВИК Пријавување на интерес од страна на угостителските објекти за сместување за прием на гости кои ќе добиваат Потврда за одмор на работници со ниски приходи во вредност од 15.000,00 денари

28.02.2018 12:43:42


Јавен повик >>>
Барање за пријавување на интерес за организирање на одмор на работници со ниски приходи
Понуда за користење на Потврда во вредност од 15.000 денари