ЈАВЕН ПОВИК за поддршка и развој на кластерското здружување во Република Македонија за 2018 година

02.03.2018 10:20:48


БАРАЊЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ НА КЛАСТЕРСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА >>>
ИЗЈАВА ОД БАРАТЕЛОТ ЗА ДОДЕЛЕНА ДРЖАВНА ПОМОШ >>>
ЈАВЕН ПОВИК >>>