ЈАВЕН ОГЛАС за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинства за 2018 година

30.03.2018 09:56:38


ЈАВЕН ОГЛАС >>>
Б А Р А Њ Е за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинства за 2018 година