Оглас за апликации за национална награда за најдобри општествено одговорни практики во 2018 година

23.05.2018 12:02:46

Координативното тело за општествена одговорност на претпријатијата и Министерството за економија на Република Македонијa објавуваат повик за апликации за  Национална награда за најдобри општествено одговорни практики во 2018 година во 5 различни категории.
Право на учество во изборот имаат сите претпријатија регистрирани во Република Македонија кои реализирале општествено одговорни практики или проекти во периодот од 1 јуни 2017 до 1 јуни 2018 година.Оглас Албански >>>
Оглас Македонски >>>
Насоки за аплицирање >>>
Формулар за аплицирање >>>