ПРЕГЛЕД на издадени решенија на инспекциски тела за вршење на технички преглед и периодични испитувања на техничка опрема врз основа на Законот за техничката инспекција

25.06.2018 13:38:46


ПРЕГЛЕД >>>