С О О П Ш Т Е Н И Е за продолжување на Јавниот Повик за кофинансирање на проекти за развој и поддршка на МСП и промоција на претприемништвото во Република Македонија

19.07.2018 13:54:55

 

Министерството за економија ги известува заинтересираните апликанти дека рокот за аплицирање по објавениот ЈАВЕН ПОВИК за  кофинансирање на проекти за развој и поддршка на МСП и промоција на претприемништвото во Република Македонија објавен на 06.06.2018 година,  се  продолжува до 10.08.2018 година. 

 

тел: (02) 3093 445; 3093 431 

www.economy.gov.mk

  

Линк до Јавниот повик >>>