ЈАВЕН ПОВИК За кофинансирање на проекти на занаетчиски комори и фондации и здруженија на граѓани за развој и промоција на занаетчиството во Република Македонија

20.07.2018 10:31:39


ЈАВЕН ПОВИК >>>
ОБРАЗЕЦ „БАРАЊЕ – КП ЗК 2018“
ИЗЈАВА >>>
ОБРАЗЕЦ „ПРОЕКТ– КП ЗК 2018“ >>>