Јавен повик за пријавување на интерес од страна на угостителските објекти за сместување за прием на гости кои ќе добиваат Потврда за одмор на работници со ниски приходи во вредност од 15.000,00 денари

07.02.2019 14:46:08


Јавен повик >>>
Барање >>>
Прилог >>>