ЈАВЕН ОГЛАС за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинства за 2019 година

17.05.2019 10:18:15


Јавен оглас >>>
Барање >>>
Изјава >>>