ЈАВЕН ПОВИК за поддршка за зголемување на конкурентноста на деловните субјекти од преработувачка индустрија – развој на деловниот субјект, развој на производ и развој на пазар

19.06.2019 09:13:50


Јавен повик >>>
Барање >>>
Образец „ИЗЈАВА-2019“ >>>
Изјава >>>
Упатство >>>