ЈАВЕН ПОВИК за поддршка за развивање, одржување и применување социјално прифатливи практики на деловните субјекти во Република Северна Македонија за 2019 година

19.06.2019 09:15:21


Јавен повик >>>
Барање >>>
Изјава >>>