ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на десет општини за изработка на локални стратегии за развој на туризмот

19.06.2019 10:38:13


Јавен повик >>>
Барање >>>
Изјава >>>