ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на приватни претпријатија за сертификација на системи за квалитет според ISO стандарди

05.07.2019 12:08:49


Јавен повик >>>
Барање >>>
Образец „Изјава-2019“ >>>
Образец „Изјава -Државна помош 2019“ >>>