ЈАВЕН ПОВИК за кофинансирање на претпријатија за купување на опрема, инструменти и алат кои ќе се користат за обука, настава на лица за стекнување вештини и квалификации

05.07.2019 12:20:20


Јавен повик >>>
Барање >>>
Образец „Изјава-2019“ >>>
Образец „Изјава -Државна помош 2019“ >>>