ЈАВЕН ПОВИК за финансиска поддршка на микро, мали и средни претпријатија за учество на домашни, регионални и меѓународни саеми

08.07.2019 11:07:40


Јавен повик >>>
Барање >>>
Образец „Изјава-2019“ >>>
Образец „Изјава -Државна помош 2019“ >>>