НАЦРТ СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ЕНЕРГЕТИКАТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДО 2040 ГОДИНА

31.10.2019 15:50:39

Почитувани Ве известуваме дека е изготвена нацрт верзија на Стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година. Вашите коментари и забелешки по однос на нацрт текстот на стратегијата можете да ги доставите до лицето за контакт Фаредин Адеми на следниот емаил faredin.ademi@economy.gov.mk, најдоцна до 30 ноември 2019 година.Известување >>>
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА НАЦРТ СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ЕНЕРГЕТИКАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДО 2040 ГОДИНА (НАЦРТ ВЕРЗИЈА) >>>
НАЦРТ СТРАТЕГИЈА >>>
ДЕЛ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ >>>