ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на дел од трошоците за купување и вградување на уред за погон на ТНГ, метан или друг вид на алтернативно гориво во возилата

01.11.2019 09:33:10


Јавен повик >>>
Барање >>>
Изјава >>>