Известување за испитот за овластен стечаен управник

05.12.2019 11:38:31

Во врска со Огласот за пријавување на кандидати за испит за овластен стечаен управник, објавен во медиумите на 05-11-2019 година, информираме  дека испитот ке се одржи на 10-12-2019 година, со почеток во 09:00 часот, во просторија бр.1 Компјутерски центар- Систем за електронско тестирање , Правен факултет „Јустиниан Први“ Скопје УКИМ.

 

Од пријавените кандидати условите за полагање на испитот се исполнети од :

Борис Грозданов    -     Струмица