Листа на добитници на субвенции за купени и вградени сончеви колектори во домаќинствата за 2019 година, согласно Програмата за изменување и дополнување на Програмата за промоција на обновливи извори н

23.12.2019 13:44:36


Листа >>>