ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗДАДЕНИ РЕШЕНИЈА ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛА ДА ВРШАТ ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОЦЕНА НА ТЕХНИЧКАТА СОСТОЈБА НА ВОЗИЛАТА

30.01.2020 14:29:02


ЕВИДЕНЦИЈА >>>