ЕЛЕКТРОНСКА ЕВИДЕНЦИЈА НА ОВЛАСТЕНИ ТЕХНИЧКИ СЛУЖБИ ВРЗ ОСНОВА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗИЛА

30.01.2020 14:31:09


ЕВИДЕНЦИЈА >>>