ЈАВЕН ПОВИК За кофинансирање на проекти на занаетчиските комори за развој и промоција на занаетчиството во Република Северна Македонија

03.02.2020 09:22:54


ЈАВЕН ПОВИК
ОБРАЗЕЦ „ БАРАЊЕ – ПЗК 2020 “
ОБРАЗЕЦ „ПРОЕКТ– ПЗК 2020“
Образец „ИЗЈАВА-ПЗК 2020“