ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОДДРШКА НА МАНИФЕСТАЦИИ, ПРОЕКТИ И БИЗНИС ФОРУМИ ОД ИНТЕРЕС НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ ЗА 2020-та година

04.02.2020 12:35:09


Јавен повик >>>
Барање >>>
Изјава 1 >>>
Изјава 2 >>>
Образец Т1>>>
Насоки за пријавување >>>