ЈАВЕН ПОВИК за пријавување на интерес од страна на угостителските објекти за сместување за прием на гости кои ќе добијат Потврда за одмор на работници со ниски приходи во вредност од 15.000,00 денари

04.02.2020 12:38:16


Јавен повик >>>
Барање >>>
Понуда >>>