ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

13.02.2020 11:03:05

 

Законот за енергетска ефикасност влегува во сила на 18.02.2020 година. ЗАКОН >>>