Барање за изразување на интерес – Индивидуален консултант за правна експертиза

12.03.2020 12:49:05

Линк: https://lrcp.mk/mk/%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b2/