ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ СПИСОК НА УЧЕСНИЦИ И НАДЛЕЖНИТЕ ОРГАНИ КОИ СЕ НАЗНАЧЕНИ ДА ГИ ИЗДАВААТ И ОДОБРУВААТ НИВНИТЕ СЕРТИФИКАТИ ВРЗ ОСНОВА НА РЕЛЕВАНТНИТЕ ИНФОРМАЦИИ ОД ПРЕТСЕДАВАЧОТ И/ИЛИ УЧЕСНИЦИТЕ ...

16.07.2020 11:55:11


ОДЛУКА >>>