СООПШТЕНИЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОЦЕНА НА ТЕХНИЧКАТА СОСТОЈБА НА ВОЗИЛОТО

18.09.2020 10:08:30


Соопштение >>>
Пријава за полагање стручен испит за вршење на работите во постапките за идентификација и идентификација и оцена на техничката состојба на возилото >>>
Податоци за стручен испит за идентификација >>>