ЈАВЕН ПОВИК ЗА ВРАЌАЊЕ НА УПЛАТЕНАТА ТАКСА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ ЗА 2019 ГОДИНА НА СИТЕ КАТЕГОРИЗИРАНИ УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ

16.11.2020 09:53:03


Јавен повик >>>