Одлука за НЕ избор на кандидат по Интерен оглас бр. 2/2020 за унапредување на административен службеник во Министерство за економија

07.12.2020 16:42:12


ОДЛУКА >>>