ЈАВЕН ОГЛАС за надоместување на дел од трошоците за купување и инсталирање на фотонапонски панели за производство на електрична енергија до 4 kW за сопствена потрошувачка за домаќинствата, на градба

31.03.2021 10:20:18


Јавен повик >>>
Барање >>>