ЈАВЕН ОГЛАС за надоместување на дел од трошоците за купување на сончеви термални колекторски системи во домаќинствата за 2021 година

31.03.2021 10:22:35


Јавен повик >>>
Барање >>>
Барање за лица со ниски примања >>>
Изјава >>>