ЈАВЕН ОГЛАС за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци во домаќинствата за 2021 година

31.03.2021 10:23:00


Јавен повик >>>
Барање >>>
Барање за лица со ниски примања >>>
Изјава >>>