ЈАВЕН ПОВИК за поддршка за развивање, одржување и применување социјално прифатливи практики на деловните субјекти во Република Северна Македонија за 2021 година

16.04.2021 10:00:24


Јавен повик >>>
Барање >>>
Изјава >>>