ЈАВЕН ПОВИК за поддршка за зголемување на конкурентноста на деловните субјекти од преработувачка индустрија – развој на деловниот субјект, развој на производ и развој на пазар

20.04.2021 10:57:38


Јавен повик >>>
Барање >>>
Изјава >>>
Изјава за доделена државна помош >>>
Упатство >>>